• Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen

Vrijwilligerswerk?

U wenst graag deel uit te maken van ons vrijwilligersteam?
Laat het ons zeker weten via dit formulier!

Sinds kort is er onder leiding van Manuel Felpete een voedselbedeling in onze kerkkelder van de Heilig Hartkerk ofwel daarnaast in de kerktuin. De voedselbedeling die de naam 'Broodnodig' draagt kent een lange geschiedenis en opereerde steeds op het randje van 'toegelaten en niet toegelaten'. Door dit nu onder de vleugels van onze parochie te organiseren kent Broodnodig nu een vaste grond, een vaste steun en tegelijk een goeie samenwerking met enkele parochiemedewerkers.  Onze parochie die tevens ' t Vlot een thuisbasis geeft kent hier in Broodnodig een mooi verlengde van hun werking.   

Tijdens het parochiefeest van 18 juni ll. nam onze Heilige Hartparochie afscheid van de kleine zusters van Jezus. Omdat zuster Lilianne haar gezondheid het niet meer toeliet kwam zuster Suzanne alleen naar het feest.

 

Aangrijpende avond rond migratie

In de catecheselokalen van de OLV Bezoekingparochie op de Luchtbal heerste een gezellige drukte van geïnteresseerde mensen die de Vastenavond kwamen meemaken. De affiche die enkele weken na elkaar in dit blad er dankbaar reclame voor maakte kondigde het al aan dat het brandend actueel zou zijn, nl.: "Migratie".

Waarover gaat het?

Samen eten doet verbinden. Jezus wist dat zelf maar al te goed. Hij nodigde zichzelf maar al te graag uit om ergens te komen eten. Ook at hij graag samen met zijn leerlingen. Het laatste avondmaal is er een iconisch voorbeeld van.

In een tijd waarin het belangrijk is om verbindingen te leggen willen we ook in onze Heilig Hart parochie starten met een initiatief waarbij samen eten centraal staat. De tafel van 12. Het idee is eenvoudig.

 Begin September 2016 werd Saskia Van den Kieboom door bisschop Johan benoemd tot parochieassistente in onze federatie warm-noord. We spraken af dat Saskia haar ankerplaats vooral in de Heilig Hartparochie zal zijn aangezien de uitdagingen daar supergroot zijn.

En dit gaf aanleiding om heel ons pastoraal bezig zijn in de Heilig Hartparochie te herdenken en op elkaar af te stellen. Tijdens de vergadering van de 'vrijgestelden' die op 21 oktober doorging werden er uitdagende stappen gezet.

Onze pastorale verantwoordelijken