• Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen

Vrijwilligerswerk?

U wenst graag deel uit te maken van ons vrijwilligersteam?
Laat het ons zeker weten via dit formulier!

Bartek gaat op zoek in Antwerpen

bartekOngeveer een jaartje geleden waren P. Marcin en Selina De Maeyer druk in de weer om het project van de pastoresploeg 'Kom en zie' visueel te ondersteunen. Kom en zie is de wekelijkse biddende ontmoeting op donderdagavond in onze H.-Hartkerk. Omdat het 'hart' van onze ontmoeting met Christus in de Eucharistie ligt, werd er van daaruit vertrokken om een script te componeren. In de woordeloze zwart-wit film zie je de kleine Bartek vol verwondering door het raam kijken -hiervoor willen we Maria-Gesu van de Ossenmarkt bedanken om haar venster ter beschikking te stellen- hij kijkt vol verwachting naar een zoekende weg die hij wil bewandelen. In Bartek zijn hart leeft een lichtend verlangen naar 'wat komt', dat wordt gesymboliseerd door het kaarsje dat hij heel zijn tocht door Antwerpen meedraagt. Onderweg komt hij van alles en iedereen tegen; hij ontmoet mensen die aan lager wal zijn geraakt, mensen die totaal op het verkeerde pad zijn geraakt, ook mensen die heel veel geluk en vrede uitstralen. Maar hij blijft niet hangen, hij stapt door, totdat hij aan de grote indrukwekkende portaaldeur van de H.-Hartkerk in de Lange Beeldekensstraat arriveert. Hij is overweldigt door de sfeer die er hangt en ... in de kerk is men juist begonnen met een aanbiddingsmoment. Hij merkt dat Jezus hem van op het altaar nog meer licht toezend dan dat zijn kaarsje hem licht geeft. De kleine Bartek lijkt thuis te komen bij Jezus.

Sinds kort is er onder leiding van Manuel Felpete een voedselbedeling in onze kerkkelder van de Heilig Hartkerk ofwel daarnaast in de kerktuin. De voedselbedeling die de naam 'Broodnodig' draagt kent een lange geschiedenis en opereerde steeds op het randje van 'toegelaten en niet toegelaten'. Door dit nu onder de vleugels van onze parochie te organiseren kent Broodnodig nu een vaste grond, een vaste steun en tegelijk een goeie samenwerking met enkele parochiemedewerkers.  Onze parochie die tevens ' t Vlot een thuisbasis geeft kent hier in Broodnodig een mooi verlengde van hun werking.   

zuster suzanneTijdens het parochiefeest van 18 juni ll. nam onze Heilige Hartparochie afscheid van de kleine zusters van Jezus. Omdat zuster Lilianne haar gezondheid het niet meer toeliet kwam zuster Suzanne alleen naar het feest.

 

Aangrijpende avond rond migratie

In de catecheselokalen van de OLV Bezoekingparochie op de Luchtbal heerste een gezellige drukte van geïnteresseerde mensen die de Vastenavond kwamen meemaken. De affiche die enkele weken na elkaar in dit blad er dankbaar reclame voor maakte kondigde het al aan dat het brandend actueel zou zijn, nl.: "Migratie".

Waarover gaat het?

Samen eten doet verbinden. Jezus wist dat zelf maar al te goed. Hij nodigde zichzelf maar al te graag uit om ergens te komen eten. Ook at hij graag samen met zijn leerlingen. Het laatste avondmaal is er een iconisch voorbeeld van.

In een tijd waarin het belangrijk is om verbindingen te leggen willen we ook in onze Heilig Hart parochie starten met een initiatief waarbij samen eten centraal staat. De tafel van 12. Het idee is eenvoudig.

Onze pastorale verantwoordelijken